MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Dr. A. Comrieschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

          
 Mw. M.H. Both - van Beek 
             
Mw. R.T.M. Dieleman - de Winter                        Mw. G.D. van der Jagt - van Gurp   
Mw. E.W. de Visser                  

 

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. De contactgegevens voor de MR vindt u in de schoolgids.

Agenda's MR-vergaderingen

Agenda MR-vergadering maandag 12 december 2022
Agenda MR-vergadering maandag 3 april 2023

Notulen MR-vergaderingen

Notulen MR vergadering 6 oktober 2022
Notulen MR-vergadering 12 december 2022

Jaarverslagen MR

Financieel jaarverslag MR 2020-2021
Financieel jaarverslag MR 2021-2022
Jaarverslag MR cursusjaar 2020-2021
Jaarverslag MR cursusjaar 2021-2022

Jaarplanning MR

Jaarplanning MR 2021-2022
Jaarplanning MR 2022-2023

Officiële documenten MR

Huishoudelijk reglement maart 2022
Medezeggenschapsreglement PO maart 2021
Medezeggenschapsstatuut Comrieschool december 2021
Preambule

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl