MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Dr. A. Comrieschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

           ​
                         

 
Mw. R.T.M. Dieleman - de Winter                        Mw. G.D. van der Jagt - van Gurp

                       
                                                                              
              Dhr. A. van de Kruisweg                                                 Mw. E.W. de Visser                                          

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. De contactgegevens voor de MR vindt u in de schoolgids.

Agenda's MR-vergaderingen

Agenda MR-vergadering woensdag 1 december 2021
Agenda MR-vergadering op 14 maart 2022
Agenda MR-vergadering op 7 juli 2022

Notulen MR-vergaderingen

Notulen MR-vergadering donderdag 14 oktober 2021
Notulen MR-vergadering woensdag 1 december 2021
Notulen MR-vergadering maandag 14 maart 2022

Jaarverslagen MR

Financieel jaarverslag MR 2020-2021
Financieel jaarverslag MR 2021-2022
Jaarverslag MR cursusjaar 2020-2021
Jaarverslag MR cursusjaar 2021-2022

Jaarplanning MR

Jaarplanning MR 2020-2021
Jaarplanning MR 2021-2022

Officiële documenten MR

Huishoudelijk reglement maart 2022
Medezeggenschapsreglement PO maart 2021
Medezeggenschapsstatuut Comrieschool december 2021
Preambule

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl