MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Documentatie
Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Anti-pestprotocol
Hier vindt u ons anti-pestprotocol.

Aanmeldprocedure
Hieronder vindt u de benodigde formulieren voor de aanmelding van uw zoon/dochter bij ons op school. De door u ingevulde formulieren kunnen ingeleverd worden bij de managementassistente. Over het vervolg van de aanmeldprocedure wordt u geïnformeerd.
Inschrijfformulier
ID-verklaring
Privacy-instellingen in Klasbord
Formulier toestemming lidmaatschap BO combinatie

Praktische documenten
U kunt het verlofformulier gebruiken om verlof aan te vragen voor uw kind. Ziekmelden kan via Klasbord ouderportaal.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en de privacy van uw kind. We gebruiken hiervoor een privacyverklaringprivacystatement en privacyreglement voor onze website. 

Schoolgids
Alle benodigde informatie over onze school kunt u nalezen in onze schoolgids

Schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd.

Schoolvereniging
De ANBI-inschrijving, het ANBI-jaarverslag en het Uittreksel van het KvK kunt u middels deze link inzien. Dit geldt ook voor het Jaarverslag 2022.

TussenSchoolse Opvang
Op school is een TussenSchoolse Opvang (TSO) aanwezig. Informatie over de opzet, prijzen en organisatie van onze TSO is te vinden via deze link.

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl