MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Geschiedenis van de school

Op 9 augustus 1968 vond de opening plaats van de school. De consulent van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, ds. Chr. Van der Poel, sprak daarbij uit Spreuken 22 vers 6: “Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”. Ook het personeel werd geïnstalleerd op deze dag. Hoofd der School werd dhr. J.A. Don sr. Samen met twee andere onderwijzers en een onderwijzeres, werd er gestart in een aantal lokalen van de plaatselijke School met de Bijbel. Zelfs de consistorie van de kerk werd gebruikt als klaslokaal.

 

Een jaar later, op vrijdag 8 augustus 1969 werd het nieuwe schoolgebouw officieel in gebruik genomen. Uit nadere informatie bleek dat de kinderen namen mochten doorgeven die voor de school geschikt zouden zijn. De naam dr. A. Comrieschool kwam meerdere keren naar voren. Het schoolbestuur en ook de kerkenraad konden zich heel goed in die naam vinden.

 

In 1970 werd de kleuterschool gesticht. Juffrouw Westveer, kleuterjuffrouw te Sint Philipsland werd de eerste hoofdleidster. De andere kleuterschool in het dorp had nog een lokaal over. Zodoende konden daar de eerste lessen worden gegeven.

 

In maart 1972 werd afscheid genomen van de heer J.A. Don als Hoofd der School. In zijn plaats werd dhr. L.M. Moerland benoemd.

 

Een jaar later werd begonnen met de bouw van een nieuwe kleuterschool. Inmiddels kon op deze manier een tweede kleuterklas worden gestart. De nieuwe kleuterschool kreeg de naam ‘De Rank’. Na juf Westveer hebben respectievelijk juf Overbeeke-Labruyere en juf Dommisse-Pieper gediend als kleuterleidster.

 

Medio juni 1975 kwam meester H.P.A. Poortvliet de gelederen van het onderwijzend personeel versterken.

 

Per 1 augustus 1985 is formeel de basisschool in werking getreden. De kleuterschool en de lagere school vormden vanaf dit ogenblik de bassischool. Een jaar later wordt meester Poortvliet benoemd als nieuwe directeur van de school.

 

Het jaar 1993 is een bijzonder jaar. Op 29 januari werd het nieuwe schoolgebouw aan de Marconistraat officieel geopend door de toenmalige SGP-fractievoorzitter ir. B.J. van der Vlies. In dit jaar kon voor het eerst in de geschiedenis van de school in 8 groepen worden lesgegeven. Er waren geen combinatieklassen meer. Onze school telde in oktober ruim 200 leerlingen. In hetzelfde jaar werd herdacht dat de school 25 jaar geleden van start ging.

 

In de achterliggende jaren heeft onze school een geheel eigen plaats gehad in het dorp. Ook heeft de school deelgenomen in verschillende samenwerkingsverbanden en federaties. Sinds 1999 in de federatie FNOZ, en vanaf 2010 in COLON.

Inmiddels is onze school gegroeid tot een school van ongeveer 300 leerlingen. Ze krijgen les in 13 groepen. Ongeveer 30 personeelsleden zijn verbonden aan de dr. A. Comrieschool.

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl