MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Dr. A. Comrieschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

           ​
                         

 
Mw. R.T.M. Dieleman - de Winter                        Mw. G.D. van der Jagt - van Gurp

                       
                                                                              
              Dhr. A. van de Kruisweg                                                 Mw. E.W. de Visser                                          

Visie

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. De contactgegevens voor de MR vindt u in de schoolgids.

Agenda's MR-vergaderingen

Agenda MR-vergadering maandag 14 september 2020
Agenda MR-vergadering maandag 30 november 2020
Agenda MR-vergadering donderdag 8 juli 2021
Agenda MR-vergadering donderdag 14 oktober 2021

Notulen MR-vergaderingen

Notulen MR-vergadering maandag 14 september 2020
Notulen MR vergadering maandag 30 november 2020
Notulen MR-vergadering donderdag 8 juli 2021
Notulen MR-vergadering donderdag 14 oktober 2021

Jaarverslagen MR

Jaarverslag 2019 - 2020
Financieel jaarverslag MR 2019-2020
Jaarverslag MR cursusjaar 2020-2021
Financieel jaarverslag MR 2020-2021

Jaarplanning MR

Jaarplanning MR 2020-2021
Jaarplanning MR 2021-2022

Officiële documenten MR

Huishoudelijk reglement MR Comrieschool maart 2019
Medezegenschapsreglement PO maart 2019
Medezeggenschapsstatuut Comrieschool maart 2019
Preambule

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl