schoolgebouwschoolgebouwschoolgebouwschoolgebouw

Nieuwsarchief

Vacature leerkracht midden- of bovenbouw

Wie zoeken wij?

Wij zijn in de midden- of bovenbouw op zoek naar een meester (heeft de voorkeur) of juf voor 5 dagen, met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Gymbevoegdheid is een pre. 

Voor deze vacature geldt dat je je wilt inzetten ten behoeve van onze schoolontwikkeling. Je hebt hart voor kinderen en je bent graag in gesprek met collega's over wat goed onderwijs is. We vinden het belangrijk dat je goede contacten onderhoudt met alle betrokkenen bij de school.

 

Wat vragen wij?

·         Hartelijke verbondenheid met de grondslag van onze school: de Bijbel en de belijdenisgeschriften. 

·         De motivatie om op onze school aan de slag te gaan!

·         Behorend tot de kerken van de achterban van onze school en kerkelijk meelevend.

 

Wie zijn wij?

Onze school is een basisschool die uitgaat van de Gereformeerde Gemeente. We zijn gehuisvest in een mooi en functioneel gebouw. Op dit moment bezoeken zo'n 290 leerlingen onze school. We groeien zelfs! De vacature ontstaat doordat één van onze groepsleerkrachten is benoemd tot directeur. Pedagogisch klimaat onder kinderen en team is prima. Onze missie: We hebben wat uit te leggen!

 

Reageren?

Vanzelfsprekend kan over deze vacature informatie worden opgevraagd. Kom gerust een keer kijken. We vertellen je daarbij graag meer over onze school. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de directeur dhr. H.P.A. Poortvliet, tel. 06 - 158 606 65, of bij de teamleider bovenbouw dhr. A.G.P. Verschuure, tel. 06 - 284 181 35.

 

Sollicitaties dienen uiterlijk zaterdag 30 maart 2019 in ons bezit te zijn en gericht te worden aan H.P.A. Poortvliet, Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen, of aan het emailadres info@comrieschool.nl

 


« Alle nieuwsberichten