schoolgebouwschoolgebouwschoolgebouwschoolgebouw

Nieuwsarchief

Informatieavond nieuwe stijl succesvol.

Na ontvangst in de centrale hal van de school geeft de directeur de ouders kort, puntsgewijs informatie over verschillende onderwerpen. Het belang van betrokkenheid, steun en een positieve grondhouding van zowel ouders als leerkrachten wordt onderstreept. Na een pauze verspreiden de ouders zich in de school. De leerkrachten ontvangen hen in hun lokalen, bieden ruimte voor (informeel) contact en reiken de ouders een brochure aan van hun klas. Hierbij gaat het om: zo zijn onze manieren! 

Ruim tweederde deel van de ouders van de kinderen is aanwezig. Er worden waardevolle contacten gelegd en ouders en kinderen kunnen op deze manier nog beter afstemmen als het gaat over het onderwijs dat ze elke dag ontvangen van hun meester of juf. 


« Alle nieuwsberichten