schoolgebouwschoolgebouwschoolgebouwschoolgebouw

Nieuwsarchief

Burgerschap

Als school zijn we verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Wij zien daar zelf ook het belang van in. Als dorpsgemeenschap in Kruiningen moeten we met elkaar Kruiningen leefbaar houden en op een vredige manier met elkaar samenleven. 


Lees meer »

Geschiedenis van de school

Op 9 augustus 1968 vond de opening plaats van de school. De consulent van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente, ds. Chr. Van der Poel, sprak daarbij uit Spreuken 22 vers 6: “Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken”. Ook het personeel werd geïnstalleerd op deze dag. Hoofd der School werd dhr. J.A. Don sr. Samen met twee andere onderwijzers en een onderwijzeres, werd er gestart in een aantal lokalen van de plaatselijke School met de Bijbel. Zelfs de consistorie van de kerk werd gebruikt als klaslokaal.


Lees meer »

Vacature leerkracht midden- of bovenbouw

Wij zijn in de midden- of bovenbouw op zoek naar een meester (heeft de voorkeur) of juf voor 5 dagen, met ingang van het nieuwe cursusjaar 2019-2020.


Lees meer »

Kerstavond met kinderen, ouders en belangstellenden

U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de Kerstavond, op donderdag 20 december 2018 D.V. Aanvang 19.00 uur. Samen met u en de kinderen van groep 0/1 t/m 8 willen we stilstaan bij het Heilsfeit van Christus' geboorte. Deze schoolactiviteit vindt plaats in de kerk van de Gereformeerde Gemeente.


Lees meer »

Informatie-avond

De scholen zijn weer begonnen! Ook wij hebben de eerste dagen er weer op zitten. Vele dingen zijn weer nieuw. Voor ons als school, voor de kinderen, maar ook voor de ouders. 

Wij willen op D.V. donderdag 7 september weer de jaarlijkse informatie-avond organiseren...


Lees meer »

Vacatures leerkracht onderbouw en leerkracht bovenbouw

Het bestuur van onze school zoekt "Groepsleerkrachten voor onderbouw en bovenbouw". Wij zijn in de onderbouw op zoek naar een juf voor groep 0/1. 

 


Lees meer »

Actie Ethiopië

De leerlingen van onze school hebben in de achterliggende tijd actiegevoerd voor schoon drinkwater in Ethiopië. Op verschillende manieren werd er geld ingezameld. Op 20 april werd de actie afgesloten.


Lees meer »

Nieuwe boeken prentotheek

Van de boeken in de prentotheek wordt veel gebruik gemaakt. Wekelijks worden er heel veel boeken uitgeleend en thuis met de kinderen gelezen.

 


Lees meer »

Ouderportal Parnassys

Inmiddels werken we op de Comrieschool ook met het 'ouderportal van Parnassys'. Door in te loggen op de site van ons digitale leerlingvolgsysteem, is het mogelijk de nodige informatie over de leerling te bekijken.


Lees meer »

ACTIE VOOR 'OGO'

We hebben middelen ingezameld voor het goede doel: Stichting Ondersteuning Gereformeerd onderwijs in Oost-Europa.
De kinderen van de midden- en bovenbouw hebben geld opgehaald via acties. De kinderen van de onderbouw hebben over "het restaurant" gewerkt.


Lees meer »

Actie voor 'Elim'

De achterliggende tijd hebben we als school gewerkt rond het project voor Elim in Nigeria. Op maandag 20 april hebben we deze actie afgesloten en het mooie bedrag van € 2.640,- overhandigd aan de stichting. 

 

 


Lees meer »

Thuismodule van Ambrasoft

Al enige jaren werken we op school in de groepen 3-8 met het programma Ambrasoft. Met behulp van de computer leren de kinderen door middel van oefeningen de tafels van vermenigvuldigen, maar ook de woordenlijst van de Leseenheid die net aan de orde is in de klas.


Lees meer »

Schoolteam, kinderen en ouders in gesprek over "Wonderlijk gemaakt."

Wij vinden het als schoolteam belangrijk betrokken te zijn bij de sexuele vorming van kinderen. Het heeft een grote meerwaarde. Er zijn verschillende redenen waarom de school, naast de ouders, verantwoordelijkheid moet nemen rondom dit thema. 


Lees meer »

Reformatorische oudervereniging belegt regioavond "Passend Onderwijs"

De ROV houdt in januari 3 regionale avonden voor ouders over het Passend Onderwijs. Deze avonden hebben als doel leden van de MR en/of ouderraad evenals belangstellenden te informeren over de gang van zaken rond Passend Onderwijs. 


Lees meer »

De “Logopedische praktijk Reimerswaal” heeft een vestiging geopend in de school.

Wij attenderen u graag op de opening van deze praktijk. Met deze voorziening wordt het voor de kinderen en ouders nog gemakkelijker om gebruik te maken van logopedie. 


Lees meer »

Oudercursus Opvoeden met hart en hoofd (4 t/m 12 jarigen)

Ouders hebben over opvoeden zo hun vragen en kunnen daar van tijd tot tijd wel een steuntje in de rug bij gebruiken. In D.V. februari/maart 2014 wordt een training verzorgd voor de ouders van onze school. Aanmelden voor D.V. 1 december 2013.


Lees meer »

Christelijke kinderboekenmaand 2013: Hé, doe je mee?

Heel oktober besteden we  aandacht aan de christelijke kinderboekenmaand op school. In de eerste week gaan de juffen en meesters in verschillende klassen voorlezen. Elke dag! De kinderen, juffen en meesters smullen er van. Wat een verhalen!  Elke meester of juf leest op een heel eigen manier voor. 


Lees meer »

Woord en Daad stroopwafelactie

De kinderen van groep 7 en 8 zijn van de week actief voor Woord en Daad. De kinderen verkopen heerlijke stroopwafels. De pakjes worden aangeboden voor € 2,-  Met deze actie hopen ze maar liefst € 1680,- op te halen. De verkoopvergunning is afgegeven van 16 t/m 21 september. Stelt u de kinderen niet teleur als ze bij u aanbellen?

 


Lees meer »

Informatieavond nieuwe stijl succesvol.

Op donderdag 22 augustus j.l. was het op onze school 's avonds een drukte van belang. Niet de kinderen, maar juist de ouders bezochten de school. Al een aantal jaren verzorgen de leerkrachten aan het begin van een nieuwe cursus een informatieavond voor de vaders en moeders van hun nieuwe leerlingen. Dit jaar is de opzet vernieuwd. En zowel ouders als leerkrachten zijn hier enthousiast over.

 

 


Lees meer »

Kleuterplein geopend, na flinke renovatie.

 

De kleuters en de juffen staan er verwachtingsvol bij. Hun speelplein wordt vandaag, 11 december 2012, officieel in gebruik genomen. Naast meester Poortvliet, de directeur, is ook de heer H.J. Knulst, de voorzitter van het schoolbestuur, het vernieuwde plein opgegaan. Daar staan ze dan.... Maar al gauw is er volop actie. De directeur vraagt de voorzitter om voor alle kinderen het plein te openen zodat ze er allemaal snel van kunnen genieten en flink kunnen spelen. 


Lees meer »