MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Missie en Visie

Onze school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen. We groeien nog steeds.

Doel

De school heeft tot doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Levensbeschouwelijke visie

De kinderen opvoeden en onderwijzen tot een zelfstandige, God dienende persoonlijkheid geschikt en altijd bereid om hun unieke gaven te besteden tot eer van God en heil van de naaste.

Onderwijskundige visie

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.

Pedagogische visie

We hechten veel waarde aan een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat dat gedragen wordt door de liefde tot God en door liefde tot Zijn schepping. We steunen het kind in zijn behoefte aan relatie, competentie en verantwoordelijkheid.

Marconistraat 16, 4416 DE Kruiningen
Postbus 7, 4416 EC Kruiningen

T 0113 - 38 26 74
E info@comrieschool.nl